Zonnestad voor iedereen

Zonnestad droomt van een zonnige toekomst met zonnepanelen op alle geschikte daken! Zo hoopt Zonnestad er voor iedereen te zijn.

 

De voorbije jaren bereikte Zonnestad voornamelijk eigenaren die in hun eigen huis wonen en de investering in de zonnepanelen op hun dak zelf kunnen bekostigen. Deze huiseigenaars blijven natuurlijk heel erg welkom als deelnemers aan Zonnestad!  Toch wil Zonnestad een stapje verder gaan en ook iets betekenen voor huurders en voor huiseigenaren met onvoldoende direct beschikbare middelen. Het sociale aspect van de energietransitie is immer enorm belangrijk! Vanaf 2024 onderzoeken we op welke manieren we onze sociale wens mogelijk kunnen maken.

 

Huiseigenaars met een bescheiden inkomen

Dankzij een project van VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) kunnen we in 2024 een kleine financiële tegemoetkoming toekennen voor burgers met een bescheiden inkomen. Deze tegemoetkoming in combinatie met een energielening via het lokale Energiehuis kan de investering in zonnepanelen toegankelijker maken.

We beseffen zeer goed dat deze tegemoetkoming voor vele huiseigenaars helaas niet toereikend zal zijn. Dit project beschouwen we dan ook als een tussenstap, want op termijn willen we werken aan een model waarbij Zonnestad zelf investeert in zonnepanelen op particuliere woningen. De eigenaar hoeft in dat model slechts een kleine maandelijkse bijdrage te leveren die lager ligt dan de maandelijkse besparing op de elektriciteitsfactuur.

 

Sociale verhuurders

De komende maanden willen we ook onderzoeken hoeveel sociale verhuurders (particulier verhuur via woonmaatschappij) we kunnen overtuigen tot het plaatsen van zonnepanelen. Hiervoor voeren we actieve gesprekken met verschillende woonmaatschappijen in Oost-Vlaanderen. 

Huurders

Ben je huurder en vermoed je dat je verhuurder wil investeren in zonnepanelen? Leid je verhuurder door naar Zonnestad en wij zorgen voor de rest!

Inspiratie uit Buurzame Stroom

Tussen 2018 en 2020 werkte Energent samen met Samenlevingsopbouw Gent en Stad Gent aan het project Buurzame Stroom in de Gentse Dampoortwijk. Dit project had als doel te onderzoeken hoe we ‘iedereen onder de zonnepanelen’ kunnen krijgen, ook sociaal-kwetsbare huiseigenaars en huurders. Het eindrapport van dit boeiende onderzoeksproject lees je hier.