Veelgestelde vragen

Wil je graag een algemeen beeld krijgen over zonnepanelen en hoe Zonnestad te werk gaat om jouw dak van zonnepanelen te voorzien? Neem dan even onze uitgebreide infobrochure door.

Voor specifieke vragen kan je hieronder terecht.
Heb je nog een andere vraag?

In juli 2019 is de uitrol van de digitale meter van start gegaan. Een wenselijke en noodzakelijke stap voor de energietransitie! De digitale meter laat immers toe om met slimme toepassingen je verbruik beter te beheersen en ook te sturen.

Mensen met zonnepanelen zitten in de prioritaire doelgroep en komen eerst aan bod. Het doel is om binnen de 5 jaar alle prosumenten (=netgebruikers die zelf ook stroom produceren) te voorzien van een digitale meter. Voor details kan u contact opnemen met de distributienetbeheerder Fluvius.

De digitale meter kan veel meer dan de huidige analoge meters en laat ook nieuwe tariefstructuren toe. Om de investeringszekerheid en de positieve vibe niet onderuit te halen heeft de Vlaamse regering beslist dat mensen die vóór 31/12/2020 zonnepanelen laten installeren voor het luik elektriciteitsprijs 15 jaar terugdraaiend werken en voor het luik distributienettarieven kunnen kiezen:

  • Blijven in het systeem van de netvergoeding via het prosumententarief voor 15 jaar na indienstname
  • Overstappen naar nieuw systeem waarbij u een distributienettarief betaalt op basis van de werkelijke hoeveelheid elektriciteit die u van het net afneemt. Dit is vooral interessant voor situaties, waar het eigenverbruik hoger ligt. U kan uw specifieke situatie simuleren met de VREG-simulator.

Let op dat de VREG in beroep is gegaan tegen de compensatieregeling voor het luik distributienettarieven. Deze regeling is gegarandeerd tot eind 2020. Wat daarna zal gebeuren, hangt af van de beslissing van het Grondwettelijk Hof.

Er circuleert heel veel informatie over de digitale meter, wij raden u aan om te kijken bij de Vlaamse Overheid voor correcte en actuele informatie.

Indien u toch nog met vragen zou zitten, kan u ons altijd contacteren op zonnestad@energent.be.

 

Er wordt vaak vermeld dat in het nieuw wetgevend kader een hoger eigenverbruik voordeliger is. Maar wat is dat eigenverbruik nu precies?

Zonnepanelen produceren energie, waarvan slecht een deel onmiddellijk zal verbruikt worden in de woning zelf. Dit is het eigenverbruik van de zelf geproduceerde energie. De overige energie wordt op het net geplaatst, dat dienst doet als tijdelijke opslagplaats. Deze energie kan dan later weer van het net gehaald worden. Door meer energie op het net te zetten (en er dus ook weer af te halen) wordt ons elektriciteitsnet meer belast en daar zullen dan ook nettarieven op betaald worden.

Daarom is het belangrijk om te proberen zoveel mogelijk van de zelf geproduceerde energie onmiddellijk in huis te verbruiken.

Het plaatsen van zonnepanelen in 2021 valt binnen een nieuw wetgevend kader. Kort na de plaatsing van zonnepanelen zal een digitale meter geplaatst worden. Met deze digitale meter worden er twee zaken geregistreerd:

  • de werkelijk afgenomen energie
  • de geïnjecteerde energie

Binnen het nieuwe wetgevend kader zullen de afgenomen energie en injectie niet meer gecompenseerd worden. Dit betekent dat je best zoveel mogelijk van de zelf geproduceerde energie onmiddellijk verbruikt en het verbruikspatroon probeert te verschuiven naar de momenten, wanneer de zon schijnt. Dit kan door bepaalde verbruikers (wasmachine, vaatwas, …) overdag te laten draaien al dan niet automatisch (met slimme sturing)

Dit nieuwe wetgevende kader zal voor de meeste gezinnen minder rendabel zijn dan het huidige systeem. Dit is vooral zo bij gezinnen waar het verbruik overdag heel laag is.

Vanaf 2021 wordt het ook mogelijk om bij de overheid een eenmalige premie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen, wat het mogelijke nadeel van het nieuwe systeem grotendeels zal compenseren. Alles bij elkaar genomen, zullen zonnepanelen ook in 2021 nog steeds rendabel zijn, maar het eigenverbruik zal hier ook een belangrijke rol bij spelen.

Voor meer info over de Vlaamse Premie en de bedragen verwijzen we graag door naar de website van de Vlaamse Overheid.

Zonnepanelen gaan lang mee en daar zijn 2 belangrijke redenen voor:

(1) Er zijn geen bewegende onderdelen, waardoor slijtage heel beperkt is.

(2) Ze worden heel stevig gebouwd omdat hun bestaansreden hier volledig van af hangt. Wie zou immers nog investeren in zonnepanelen als die gemiddeld na 5 jaar stuk zouden zijn. De standaard vermogensgarantie bij zonnepanelen is dat ze na 25 jaar nog 80% van hun maximum produceren, met een maximale afname van 0,6% per jaar.

De omvormer bevat veel elektrische componenten, waardoor die sneller stuk gaat. Dit is echter heel afhankelijk van de producent. Degelijke omvormers gaan tot 20 jaar mee, terwijl de basismodellen het veel vroeger kunnen begeven. De garanties bij Zonnestad variëren van 10 tot 20 jaar.

Naast de componenten, is er ook nog de plaatsingsgarantie van de aannemer (tegen schade aan het dak) van 10 jaar.

Je hebt natuurlijk niets aan garantie bij een failliet bedrijf. EnerGent kiest daarom steeds voor financieel sterke bedrijven, zowel bij de producent (via TIER-kwalificatie) als bij de aannemer.

In België is het jammer genoeg niet voordelig om meer energie te produceren dan je op jaarbasis verbruikt. Als je teller op het einde van het jaar negatief staat, dan geef je het teveel aan productie gratis weg, waar je op dit moment niets voor terugkrijgt.

Met 6 à 8 panelen op je dak, kan je met je elektrische auto jaarlijks 10.000 km rijden.

Ja, Stad Gent biedt een energielening aan tegen 1% of 0% rente, zie de website van de energiecentrale (www.stad.gent/energiecentrale). Buiten Stad Gent is dit in 2019 niet meer mogelijk, behalve voor lage inkomenscategoriëen. Informeer je hiervoor in je gemeente.

Bij woningen zonder zonnepanelen wordt er een distributienettarief verrekend in de elektriciteitsprijs voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Als eigenaar van zonnepanelen ga je minder of geen verbruik hebben bij de energieleverancier en betaal je dus ook geen distributienettarief. Aangezien je het elektriciteitsnet wel continu gebruikt als tijdelijke energieopslag, werd het prosumententarief ingeroepen als compensatie voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Dit tarief wordt bepaald door het vermogen van de omvormer van de zonnepaneel installatie. Voor Gent bijvoorbeeld komt dit op € 86,55 per jaar per kW vermogen van de omvormer.

Zonne-energie wordt overdag geproduceerd en dus vooral geïnjecteerd op je dagteller (behalve in het weekend als je nachtteller actief is).

Stel, je hebt een dag/nacht-teller en je produceert jaarlijks evenveel als je verbruikt. In dat geval zal je dagteller na één jaar negatief staan (hiervoor krijg je geen vergoeding), en je nachtteller positief (hiervoor moet je nog betalen).

Stel nu, je bent overgeschakeld op een enkelvoudige teller in dezelfde situatie. In dat geval zal je enkelvoudige teller na één jaar op nul staan. Je betaalt dus niet meer voor de elektriciteit.

Als je een dag/nacht-teller hebt, kan je dus kiezen: een kleine installatie zonder overschakeling op een enkelvoudige teller, of een grotere installatie met overschakeling. Overschakelen kost € 87 bij distributienetbeheerder Fluvius en kan je aanvragen via deze link. Let wel! Het overschakelen gebeurt best zo dicht mogelijk bij de jaarlijkse meteropname.

Wachten op de digitale meter kan ook. Van zodra je zonnepanelen hebt geplaatst, zal Fluvius op korte termijn bij u langskomen om een digitale meter te plaatsen. Dan kan u ook eenmalig gratis overschakelen van tarief.

Ook al wordt het verbruik volledig gedekt met zonne-energie, dan moet u nog steeds aangesloten blijven bij een energieleverancier. Dit kan gerust bij uw huidige leverancier, maar het kan ook interessant zijn om over te schakelen naar een energieleverancier die geen vaste abonnementskosten aanrekent.

Met de V-test van de VREG kan u de verschillende energieleveranciers vergelijken. 

De digitale meter zal de op elk moment in staat zijn om te meten of je verbruikte elektriciteit uit het elektriciteitsnet komt (duur) of rechtstreeks uit je zonnepanelen (goedkoop). Deze meter zal ook meten hoeveel energie je op het net injecteert. Hierdoor zal het voordelig worden om batterijen te plaatsen en zo een groter deel van je energie uit de zonnepanelen te halen. De overheid wil hiermee de belasting van het net tegengaan, zoals nu al in Duitsland het geval is.

De thuisbatterijen zijn op dit moment nog behoorlijk duur, maar de prijzen zakken en op korte termijn zal het wel interessant worden om thuisbatterijen bij te plaatsen.

Neen, batterijen zijn heel duur en zijn daarom slechts geschikt voor het opslaan van energie gedurende enkele uren/dagen, dus zeker niet voor het balanceren van bijvoorbeeld zomer en winter. Het is dus beter (of toch zeker véél goedkoper) om aan het net gekoppeld te blijven.

Zonnepanelen worden meestal geplaatst in één beschikbaar dakvlak. Soms zijn er mogelijkheden om de zonnepanelen te plaatsen in meerdere oriëntaties. Het voordeel hiervan is dat de productie van zonne-energie beter gespreid wordt over de hele dag. De piekbelasting van de zonnepanelen is lager, waardoor ook de grootte van de omvormer een stuk kleiner kan worden gedimensioneerd. De spreiding van de productie zal je in staat stellen om meer van de zelf geproduceerde energie onmiddellijk te verbruiken.

Neen. In sommige gevallen kan de productie van zonnepanelen wel verlagen door hardnekkig vuil (bijvoorbeeld in de stoffige omstandigheden van een bouwwerf, op plaatsen met veel vogels). In dat geval kan het sporadisch reinigen van de zonnepanelen wel nuttig zijn. Heel zelden loopt er iets mis met de panelen of de omvormer. Hiervoor heb je  garantie. De meeste merken voorzien dan ook een bijdrage voor de aannemer, zodat de herstelwerkzaamheden gratis zijn.

Ja. De energie die nodig is om een zonnepaneel te produceren bedraagt tegenwoordig minder dan 10% van de energie die dat zonnepaneel ooit zal voortbrengen. De meeste zonnepanelen bevatten weinig of geen zeldzame aardmetalen meer en kennen een hoog recyclagepotentieel voor silicium, glas en aluminium (tot 96% van het totaalgewicht). Dit wordt gereguleerd door de Europese organisatie PV cycle. Tussen producenten bestaan er wel nog grote onderlinge verschillen. Bij Zonnestad wordt daarom gekozen voor de beste leerlingen van de klas.