Energent

Partners

Partners

Verschillende partnerorganisaties helpen mee om dit initiatief te verspreiden in het Gentse.

In ruil hiervoor investeert EnerGent 50 euro per aangebrachte klant in concrete projecten in het Gentse die bijdragen aan een ecologisch bewuste, sociaal ingestelde en verdraagzame stad. Ontdek hiernaast wie de verschillende partners en projecten zijn.

EnerGent nodigt ook nieuwe partners uit het Gentse uit om hetzelfde te bereiken. Contacteer hiervoor zonnestad@energent.be.

foto 1

foto 1

lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit 

 

test  tabel
qdjsdfkljsdfjsdfsdfsdf sqdfhnqn iosdnv^qpsd,vijs
ijsqdjfnqsnvoisdvion opsqhdiofhbqsdfsdf

lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit lorem ipsum dolor sit 

foto 2

foto 2

blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet 

blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet 

Emilius Seghersplein | Brugse Poort

Emilius Seghersplein | Brugse Poort

blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet 

blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet 

foto 4

foto 4

 

blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet 

Foto nummer 6

Foto nummer 6

blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet blablabla sit amet 

Natuurpunt Gent

Natuurpunt Gent

Natuurpunt Gent strijdt voor steeds wat meer natuur in het Gentse en zal de aanbrengvergoeding over drie aankoopprojecten spreiden. Voor de mensen uit Destelbergen is dat het project Damvallei, voor de Gentenaars is dat het project Assels en voor de Latemnaars is dat het project Latemse Meersen. 

Meer info:
www.natuurpuntgent.be

Gents Milieu Front

Gents Milieu Front

Het Gentse Milieufront is het ecologische geweten van Gent en wil zelf de volledige aanbrengpremie herinvesteren in de zonnestad. Momenteel wordt gedacht aan tupperware-avond-achtige events bij mensen thuis, om zonnepanelen zo laagdrempelig mogelijk aan te brengen. 

Meer info:
www.gentsmilieufront.be

Beweging.net

Beweging.net

‘Beweging vzw’ is de organisator van het netwerk beweging.net, dat onder meer bestaat uit leden zoals de CM en het ACV. Alle vergoedingen van de zonnecampagne worden bij Beweging.net samengebracht in een solidariteitsfonds dat wordt gebruikt om zonnepanelen aantrekkelijker te maken bij kansarmere gezinnen. 

Meer info:
www.beweging.net

Gezinsbond

Gezinsbond

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw-samengestelde gezinnen, enz.). 

Meer info:
www.gezinsbond.be

ACV Oost-Vlaanderen

ACV Oost-Vlaanderen

Het ACV behartigt je persoonlijke en collectieve belangen op het gebied van werk en inkomen. Je werk is immers een belangrijk deel van je leven en dat willen wij graag ondersteunen. 

Meer info:
https://acv-oost-vlaanderen.acv-online.be

Oxfam

Oxfam

Handel is een krachtige hefboom voor duurzame ontwikkeling. Maar heel wat producenten in het Zuiden krijgen geen eerlijke kans op de wereldmarkt. Daardoor leven ze vaak in armoede. Oxfam-Wereldwinkels bestrijdt dit onrecht.

Meer info:
https://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/watdoenwe

Greentrack

Greentrack

Greentrack Gent wil de motor zijn van de verduurzaming van de Gentse cultuursector en samen met hen inzetten op een langetermijnproject van sociaal-ecologische duurzaamheid.

Meer info:
http://default.greentrack.web-001.breadcrumbs.prvw.eu/gent/home

 

 

Aantal uitgevoerde ingrepen bij wijkwerf

Aantal uitgevoerde ingrepen bij wijkwerf

Totale omzet uitgevoerde ingrepen

Totale omzet uitgevoerde ingrepen

Gevelisolatie

Gevelisolatie

Als je de gevel isoleert, bespaar je energie én je huis ziet er als nieuw uit. Het isolatiemateriaal is meestal EPS, en de afwerking kan in crepi, ruitleien, hout of gevelplaten. Dit jaar is er ook een aanbod met kurk. Er wordt meestal gestreefd naar een R-waarde van 4,0 m2K/W. 

Dakisolatie binnen

Dakisolatie binnen

Meer dan één derde van je warmte ontsnapt langs het dak. Binnendakisolatie is dus ook een belangrijke stap. Keuze tussen houtwol, glaswol of cellulosevlokken voor een hellend dak.

Dakisolatie buiten

Dakisolatie buiten

Je zolder is al ingericht ?  Het dak is toch aan vernieuwing toe ?  Binnen geen plaats ?  Dan kan je ook langs buiten isoleren (= dak sarking). Ook platte daken worden bijna steeds langs buiten geïsoleerd. Er is gekozen voor PIR platen.

Zolder- / Keldervloerisolatie

Zolder- / Keldervloerisolatie

Gebruik je de zolder niet ?  Dan kan je de zoldervloer isoleren: dit gaat sneller en is ook een pak goedkoper. Er is keuze tussen houtwol, glaswol en cellulosevlokken. Indien mogelijk, wordt gestreefd naar een isolatiewaarde van 6,3 m2K/W. 

Spouwisolatie

Spouwisolatie

De spouw is de holle ruimte tussen de binnen- en buitenmuur. Als je de mogelijkheid hebt om deze te isoleren, dan is dat een quick-win. Hoewel het een goedkope ingreep is, wordt de totale isolatie-waarde wel vaak beperkt door de dikte van de spouw. Het isoleren zelf gebeurt meestal met geïnjecteerde glaswol. 

Hoogrendementsglas of -ramen

Hoogrendementsglas of -ramen

Hoogrendementsglas isoleert tot 3 maal beter dan gewoon dubbel glas en is eigenlijk niet zo duur. De voorkeur gaat naar een U-waarde van 1,0 W/m2K. Soms moeten de ramen ook worden vervangen, met hout, PVC of aluminium.

Buren van de Abdij

Buren van de Abdij

De ‘buren van de abdij’ is een unieke en vooruitstrevende buurtorganisatie die van de eerste Wijkwerf, te Macharius Heirnis, een echt succes heeft gemaakt. 

Meer info:
www.burenvandeabdij.be/

GMF

GMF

Het Gentse Milieufront is het ecologische geweten van Gent en helpt EnerGent al van bij de start voor de verspreiding van het initiatief. Haar Milieu Advies Winkel zorgt ook voor de eerste stap van de begeleiding, met name het renovatieadvies. 

Meer info:
www.gentsmilieufront.be/

Stad Gent

Stad Gent

Stad Gent gelooft sterk in het verhaal van Wijkwerf en de wijkdynamiek die hiermee gepaard kan gaan. Daarom sponsort stad Gent het renovatieadvies (via de Milieu Advies Winkel) en geeft ze Wijkwerf een jaarlijkse subsidie om de werking ervan te verzekeren.

Meer info:
www.stad.gent

Energent

Turkse Unie

Turkse Unie

De Turkse Unie, gelegen te Sluizeken, heeft een groot netwerk van honderden Turkse en niet-Turkse organisaties. Ze hielp mee de tweede wijkwerf, te Sluizeken-Tolhuis-Ham, mogelijk te maken. 

Meer info:
www.turkseunie.be

Wondelgem Swingt

Wondelgem Swingt

'Wondelgem Swingt' is een open bewonersgroep die zich inzet voor een bruisend Wondelgem voor iedereen. Wijkwerf kon er terecht voor de werf in Wondelgem. Dankzij Wondelgem Swingt kan het project verder open bloeien en is er zelfs een Wijkwerf mascotte. 

Meer info:
www.wondelgemswingt.be

De persoonlijke begeleiding

De persoonlijke begeleiding

De persoonlijke begeleiding over heel het traject

de kwaliteit van de materialen

de kwaliteit van de materialen

de kwaliteit van de aangewende materialen

de keuze voor ecologische zonnepanelen

de keuze voor ecologische zonnepanelen

de keuze voor ecologische zonnepanelen

de lage kostprijs van de installatie

de lage kostprijs van de installatie

de lage kostprijs van de installatie

het initiatief gaat uit van een lokale energiecoöperatie

het initiatief gaat uit van een lokale energiecoöperatie

Het initiatief gaat uit van een lokale energiecoöperatie door en voor burgers van gent. 

1 lokale vlaamse aannemer zonder onderaannemers

1 lokale vlaamse aannemer zonder onderaannemers

Er word gekozen voor 1 lokale vlaamse aannemer zonder onderaannemers.

50 euro gaat naar gentse projecten van partnerorganistaties

50 euro gaat naar gentse projecten van partnerorganistaties

Je investeert 50 euro mee in gentse projecten van partnerorganistaties

de procedure duurt slechts 3 maanden

de procedure duurt slechts 3 maanden

Je kan op eender welk moment aanmelden en de procedure duurt slechts 3 maanden. 

bemiddeling met de aannemer

bemiddeling met de aannemer

bemiddeling met de aannemer

de algemene indruk ter plaatse beleefdheid communicatie

de algemene indruk ter plaatse beleefdheid communicatie

de algemene indruk ter plaatse beleefdheid en communicatie 

individuele begeleiding en hulp

individuele begeleiding en hulp

individuele begeleiding en hulp

zou je gent zonnestad aanbevelen aan familie en vrienden

zou je gent zonnestad aanbevelen aan familie en vrienden

zou je gent zonnestad aanbevelen aan familie en vrienden

Jeroen Baets

Jeroen Baets

Als oudste werknemer van Energent (of toch het langste in dienst), coördineer de projecten Wijkwerf, Zonnestad en Buurzame Stroom. 

Ik werk bij Energent om er mede voor te zorgen dat onze kostbare hernieuwbare energie in handen blijft van de burgers. Om te beginnen in Gent.

Bart Turrekens

Bart Turrekens

Als projectmanager grote PV sta ik in voor de grote zonnepaneelinstallaties, voornamelijk via derdebetalersregeling (uw dak, onze investering). 

Ik ben een ingeweken Gentenaar - groen in hart en nieren - en daarom vind ik bij Energent de ideale combinatie terug van burgerparticipatie en zorg voor de planeet. En dat bevalt prima.

Nicolas Van Damme

Nicolas Van Damme

Als jongste telg van de familie ben ik grote trekker achter de campagne 'Gent Zonnestad'. De zonne-installaties voor particulieren worden dus door mij ontworpen. 

Duurzaamheid en een open structuur zitten gebeiteld in de wortels van onze energiecoöperatie en dat is de voornaamste reden waarom ik bij Energent werk.

Luc Meskens

Luc Meskens

Na enkele jaren mee te draaien als vrijwilliger en als lid van de raad van bestuur, werk ik momenteel als Algemeen Coördinator voor Energent.

Ik sta vooral in voor projectontwikkeling en volg samen met Bart de investeringsprojecten in zonne-installaties op, alsook de projecten in windontwikkeling. Op vlak van warmte zet EnerGent zijn eerste stappen om in duurzame warmtetechnieken te investeren.

 

Luc Goethals

Luc Goethals

Ik ben Luc. Ik begon in 2016 als vrijwillige medewerker in het Werkteam, omdat ik over Energent gelezen had in het kei-goede boekje van Tine Hens. En na een tijdje ben ik beginnen zorgen voor de goede contacten met het sociale secretariaat, bij de eerste aanwerving. Ook de vele paperassen die bij de financiële administratie horen, probeer ik ongeschonden tot bij het boekhoudkantoor te krijgen.

Ik vind het een fijn gevoel om een bijdrage te kunnen leveren aan zo'n enthousiast en hoopvol project dat lokaal steunt op veel burgers!

Steven Van Hecke

Steven Van Hecke

Ik ben Steven en ik ben sinds 2016 als vrijwilliger en zelfstandig-architect betrokken bij het project Wijkwerf. Als architect-adviseur ondersteun ik dit project en begeleid ik de vele klanten.

Bij Energent heb ik de mogelijkheid om mijn technische kennis en enthousiasme te delen met de Wijkwerf-klanten en alle andere betrokken partijen. Op deze manier wil ik een bijdrage leveren om de stad duurzamer en energiezuiniger te maken.

An Van Hemeldonck

An Van Hemeldonck

Mijn naam is An en ik durf mezelf wel eens 'groen, zoals mijn ogen' noemen. Met mijn faire en ecologische levenshouding pas ik me helemaal in het plaatje van Energent, waardoor ik sinds juni 2018 vol enthousiasme meewerk aan onze mooie coöperatie.

 Hierbij verdeel ik mijn tijd tussen het unieke project Buurzame Stroom en de communicatie van EnerGent in het algemeen en van Wijkwerf in het bijzonder.

Matthias Ghyselen

Matthias Ghyselen

Mijn naam is Matthias en als projectmedewerker Buurzame Stroom wil ik mee de uitdaging aangaan om van de energietransitie niet alleen een succes, maar ook een sociaal verhaal te maken!
Energent is niet zomaar een energiecoöperatie, het is een smeltkroes van geweldige ideeën. Ik ben dan ook trots dat ik in ons tijdelijke epicentrum mag werken; de Buurzame Stroom zone. 

Oost-gerichte panelen

Oost-gerichte panelen

In dit project werd een deel van de paneel richting het oosten gelegd, en een deel richting het westen. De panelen liggen binnen de bestaande levenslijn op het dak, zodat deze bruikbaar blijft. 

West-gerichte panelen

West-gerichte panelen

In dit project werd een deel van de paneel richting het oosten gelegd, en een deel richting het westen. De panelen liggen binnen de bestaande levenslijn op het dak, zodat deze bruikbaar blijft. 

Inplantingsplan panelen

Inplantingsplan panelen

De panelen liggen op drie dakdelen verspreid, in 3 oriëntaties (zuid, oost, west). 

De Kaai gebouw

De Kaai gebouw

Omvormer

Omvormer

De omvormer hier gebruikt is een Solaredge 3f SE 10k. Omwille van de drie oriëntaties (oost, west, zuid) en (beperkte) beschaduwing van het naastliggende appartementsgebouw is SolarEdge hier een goede keuze. 

Dankzij Zonnestad kan ik mezelf van energie voorzien, wat niet alleen een leuk gevoel is in de portemonnee maar ook een bescheiden bijdrage tegen de klimaatopwarming . Hopelijk kunnen we in de toekomst ook onze energie delen met de buren en ook daar doet Energent onderzoek naar. Fantastisch!

Een mooie integratie van onze zonnepanelen in de verbouwing was primair. Samen met Zonnestad en de aannemer kwamen we tot de perfecte oplossing. Nu staan we klaar voor de zon!”

Na een infoavond waren we zeer enthousiast over het traject via Zonnestad. Nu kunnen we ook ons steentje bijdragen aan een groene energietransitie.

Ik heb de berekening van mijn zonne-installatie in de handen gelegd van Zonnestad en hun aannemer. Ik volg de productie van mijn zonnepanelen geregeld op en ben tevreden over het goede resultaat.

Met onze zonnepanelen via Zonnestad, zijn we klaar voor de energietransitie. Het doet ons plezier om de teller te zien terugdraaien.

De samenwerking met Natuurpunt vond ik een sympathieke combinatie, aangezien ik op die manier ook nog een steentje bijdraag aan de vergroening van onze regio. Dankzij de hulp van Zonnestad en de aannemer kan ik nu op een efficiënte manier in mijn eigen energiebehoefte voorzien en ik moet toegeven dat het leuk is om mijn teller te zien terugdraaien.

Dankzij Zonnestad heeft de wereld van zonnepanelen geen geheimen meer voor mij. Na een vlotte plaatsing, kan ik genieten van mijn eigen energie.

Dankzij Zonnestad was het eenvoudig om een beslissing te nemen. Onmiddellijk duidelijkheid over de juiste panelen, een betrouwbare aannemer en de wetgeving rond zonnepanelen. Dit is toch de grote troef van het project.

Komt ons dak wel in aanmerking, vroegen we ons in het begin af? Samen met Zonnestad en de aannemer hebben we de ideale installatie kunnen ontwerpen, waardoor we nu kunnen genieten van onze eigen geproduceerde energie.

Zonnestad heeft mij door het bos de bomen weer laten zien, zodat ik een weloverwogen keuze konmaken. Nu kan ik elke dag volgen hoeveel mijn panelen opbrengen.

Na een vlotte installatie en afhandeling kan ik mijn elektriciteitsmeter nu zien terugdraaien. Nu kan ik mijn steentje bijdragen aan meer hernieuwbare energie in de Brugse Poort.