Energent

Partners

Partners

Verschillende partnerorganisaties helpen mee om dit initiatief te verspreiden in het Gentse.

In ruil hiervoor investeert EnerGent 50 euro per aangebrachte klant in concrete projecten in het Gentse die bijdragen aan een ecologisch bewuste, sociaal ingestelde en verdraagzame stad. Ontdek hiernaast wie de verschillende partners en projecten zijn.

EnerGent nodigt ook nieuwe partners uit het Gentse uit om hetzelfde te bereiken. Contacteer hiervoor zonnestad@energent.be.

Natuurpunt Gent

Natuurpunt Gent

Natuurpunt Gent strijdt voor steeds wat meer natuur in het Gentse en zal de aanbrengvergoeding over drie aankoopprojecten spreiden. Voor de mensen uit Destelbergen is dat het project Damvallei, voor de Gentenaars is dat het project Assels en voor de Latemnaars is dat het project Latemse Meersen. 

Meer info:
www.natuurpuntgent.be

Gents Milieu Front

Gents Milieu Front

Het Gentse Milieufront is het ecologische geweten van Gent en wil zelf de volledige aanbrengpremie herinvesteren in de zonnestad. Momenteel wordt gedacht aan tupperware-avond-achtige events bij mensen thuis, om zonnepanelen zo laagdrempelig mogelijk aan te brengen. 

Meer info:
www.gentsmilieufront.be

Beweging.net

Beweging.net

‘Beweging vzw’ is de organisator van het netwerk beweging.net, dat onder meer bestaat uit leden zoals de CM en het ACV. Alle vergoedingen van de zonnecampagne worden bij Beweging.net samengebracht in een solidariteitsfonds dat wordt gebruikt om zonnepanelen aantrekkelijker te maken bij kansarmere gezinnen. 

Meer info:
www.beweging.net

Gezinsbond

Gezinsbond

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw-samengestelde gezinnen, enz.). 

Meer info:
www.gezinsbond.be

ACV Oost-Vlaanderen

ACV Oost-Vlaanderen

Het ACV behartigt je persoonlijke en collectieve belangen op het gebied van werk en inkomen. Je werk is immers een belangrijk deel van je leven en dat willen wij graag ondersteunen. 

Meer info:
https://acv-oost-vlaanderen.acv-online.be

Oxfam

Oxfam

Handel is een krachtige hefboom voor duurzame ontwikkeling. Maar heel wat producenten in het Zuiden krijgen geen eerlijke kans op de wereldmarkt. Daardoor leven ze vaak in armoede. Oxfam-Wereldwinkels bestrijdt dit onrecht.

Meer info:
https://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/watdoenwe

Greentrack

Greentrack

Greentrack Gent wil de motor zijn van de verduurzaming van de Gentse cultuursector en samen met hen inzetten op een langetermijnproject van sociaal-ecologische duurzaamheid.

Meer info:
http://default.greentrack.web-001.breadcrumbs.prvw.eu/gent/home